Week van de RI&E

Written by Beheerder on 4 mei 2017. Posted in Geen categorie

73001-EVE-WeekRIE-Logo

Derde Week van de RI&E verbindt RI&E aan zakelijk succes

Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats (www.weekvanderie.nl). Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren in de Week van de RI&E speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om écht aan de slag te gaan met de RI&E.

De RI&E als onderdeel van zakelijk succes

Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit.

Het thema van de Week van de RI&E speelt in op deze pijlers en wil ondernemers overtuigen van het feit dat preventieve maatregelen niet alleen maar geld kosten, maar ook veel opleveren. De RI&E helpt om de mogelijke risico’s in een organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden, zoals langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen.

Activiteitenoverzicht

In de week van de RI&E 2017 geven wij 10% korting op de dienstverlening inzake RI&E en Plan van aanpak mits de opdracht gegeven wordt voor 1 september en uitvoering plaatsvindt in 2017.

Daarnaast zijn we gedurende de hele week gratis telefonisch bereikbaar voor advies inzake uw RI&E, Plan van Aanpak of andere veiligheids- of gezondheidsvragen. Dus bel ons op 076-5319999 of 0165-522010 !