Ik ben een werknemer

Wanneer u zich ziek meldt bij uw werkgever kan het zijn dat er contact wordt opgenomen door uw leidinggevende. Ook kan het zijn dat u wordt gebeld door een medewerker van Xerio. Hij of zij zal samen met u bekijken welke mogelijkheden er voor werkhervatting zijn. Een andere mogelijkheid is dat u uitgenodigd wordt op het spreekuur bij de bedrijfsarts.

Wat staat mij te wachten?

De bedrijfsarts zal samen met u de mogelijkheden bespreken. Een bedrijfsarts is een arts die zich richt op de gezondheid en werk.

 

Wanneer u ziek bent, kijkt hij bijvoorbeeld of, hoeveel en wat soort werk u zou kunnen doen. Een bedrijfsarts zal u niet behandelen. Door middel van keuringen zorgt een bedrijfsarts/arbodienst ook voor preventie.

 

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever 104 weken na uw eerste ziektedag verplicht tot loondoorbetaling. In deze 104 weken zijn zowel u als uw werkgever verplicht te zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan de slag gaat.

De aanpak

De onderstaande data zijn belangrijke momenten gedurende uw ziekte. Daarnaast heeft u tijdens deze 2 jaar regelmatig gesprekken met uw bedrijfsarts.

  1. Dag 1: U bent ziek, geef dit zo snel mogelijk door aan de werkgever
  2. Week 6: U heeft een gesprek bij de bedrijfsarts. Deze stelt vast wat u wel en wat u niet kunt. Dit heet de Probleemanalyse.
  3. Week 8: Samen met uw werkgever maakt u uiterlijk in de achtste week een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u gaat doen om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan.
  4. Week 52: Als u bijna een jaar ziek bent, vult u met de werkgever een eerstejaarsevaluatie in. Hierin staat hoe uw re-integratie tot dan toe is verlopen.
  5. Week 88: U ontvangt een brief van het UWV in verband met de WIA-aanvraag
  6. Week 91: Voor het aanvragen van de WIA-uitkering vult u samen met de werkgever de eindevaluatie in.
  7. Week 93: Dit is de uiterste datum voor het aanvragen van een WIA-uitkering. Zorg dat u tijdig alle formulieren compleet heeft.

Hoe verder?

U gaat zich in eerste instantie richten op terugkeer naar uw eigen werk. Lukt dit niet meteen, dan zal binnen het bedrijf gekeken worden naar passend werk. Passend werk moet u altijd accepteren.

 

Welk werk passend is voor u hangt van verschillende zaken af, zoals uw gezondheid en het soort werk. De bedrijfsarts kan de werkgever informeren over de mogelijkheden die u nog wel heeft om te werken. Als er geen passend werk binnen het eigen bedrijf is, zal men moeten gaan kijken naar werk buiten het eigen bedrijf.

 

Hiervoor kunt u bij ons een re-integratietraject volgen.