fbpx

Ik ben een werknemer

Wanneer u zich ziek meldt bij uw werkgever kan het zijn dat er contact wordt opgenomen door uw leidinggevende. Ook kan het zijn dat u wordt gebeld door een medewerker van Xerio. Hij of zij zal samen met u bekijken welke mogelijkheden er voor werkhervatting zijn. Een andere mogelijkheid is dat u uitgenodigd wordt op het spreekuur bij de bedrijfsarts.

Wat staat mij te wachten?

De bedrijfsarts zal samen met u de mogelijkheden bespreken. Een bedrijfsarts is een arts die zich richt op de gezondheid en werk.

 

Wanneer u ziek bent, kijkt hij bijvoorbeeld of, hoeveel en wat soort werk u zou kunnen doen. Een bedrijfsarts zal u niet behandelen. Door middel van keuringen zorgt een bedrijfsarts/arbodienst ook voor preventie.

 

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever 104 weken na uw eerste ziektedag verplicht tot loondoorbetaling. In deze 104 weken zijn zowel u als uw werkgever verplicht te zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan de slag gaat.

De aanpak

De onderstaande data zijn belangrijke momenten gedurende uw ziekte. Daarnaast heeft u tijdens deze 2 jaar regelmatig gesprekken met uw bedrijfsarts.

  1. Dag 1: U bent ziek, geef dit zo snel mogelijk door aan de werkgever
  2. Week 6: U heeft een gesprek bij de bedrijfsarts. Deze stelt vast wat u wel en wat u niet kunt. Dit heet de Probleemanalyse.
  3. Week 8: Samen met uw werkgever maakt u uiterlijk in de achtste week een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u gaat doen om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan.
  4. Week 52: Als u bijna een jaar ziek bent, vult u met de werkgever een eerstejaarsevaluatie in. Hierin staat hoe uw re-integratie tot dan toe is verlopen.
  5. Week 88: U ontvangt een brief van het UWV in verband met de WIA-aanvraag
  6. Week 91: Voor het aanvragen van de WIA-uitkering vult u samen met de werkgever de eindevaluatie in.
  7. Week 93: Dit is de uiterste datum voor het aanvragen van een WIA-uitkering. Zorg dat u tijdig alle formulieren compleet heeft.

Hoe verder?

U gaat zich in eerste instantie richten op terugkeer naar uw eigen werk. Lukt dit niet meteen, dan zal binnen het bedrijf gekeken worden naar passend werk. Passend werk moet u altijd accepteren.

 

Welk werk passend is voor u hangt van verschillende zaken af, zoals uw gezondheid en het soort werk. De bedrijfsarts kan de werkgever informeren over de mogelijkheden die u nog wel heeft om te werken. Als er geen passend werk binnen het eigen bedrijf is, zal men moeten gaan kijken naar werk buiten het eigen bedrijf.

 

Hiervoor kunt u bij ons een re-integratietraject volgen.

Taakdelegatie en begeleiding bij verzuim en werkhervatting

Xerio maakt gebruik van taakdelegatie. Een aantal uitvoerende taken van de bedrijfsarts kan zonder kwaliteitsverlies door professionals worden uitgevoerd. Alle informatie over deze taakdelegatie hebben we voor u gebundeld in een handig document.

Een klacht over uw arts

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu? Klachtenregeling Xerio.
  Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Deze brochure geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van Xerio met uw klacht wordt omgaan.