fbpx

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)*

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laat u uitvoeren om preventief gezondheids- en veiligheidsrisico's in uw bedrijf op te sporen en aan te pakken. Hierdoor kunnen arbeid gebonden ziekten en bedrijfsongevallen voorkomen worden.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

U bent wettelijk verplicht een RI&E uit te voeren en deze te laten toetsen door een geregistreerde hogere veiligheidskundige (HVK-er). Over het bijstellen van de RI&E schrijft het landelijk steunpunt RIE:

“In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat de RI&E actueel dient te zijn. Een RI&E moet bijgesteld en opnieuw getoetst worden als er in een bedrijf iets veranderd in de werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, de uitbreiding van het dienstenpakket, een (interne) verhuizing of ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging in de taken van werknemers. In het kader van een certificering (bijvoorbeeld VCA) kunnen soms aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden.”

Wij adviseren een bijstelling tenminste elke 4 tot 5 jaar, omdat in een dergelijke periode vaak zo veel verandert dat bijstelling in de praktijk nodig blijkt te zijn.

Xerio kan de wettelijk verplichte RI&E voor u uitvoeren en/of toetsen.

Onderwerpen RI&E

Onderwerpen die tijdens de RI&E aan bod zullen komen zijn onder andere:

  1. Fysieke risico’s en ergonomie
  2. Psychosociale risico’s
  3. Veiligheidsrisico’s en omgevingsrisico’s

Neem contact op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op.