fbpx

Bodemsaneringskeuringen

Wat is een bodemsaneringskeuring en wat is het doel ervan?

Wat is de Bodemsaneringskeuring?

Werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond) water o.a. in het kader van bodemsanering, moeten een bodemsaneringskeuring ondergaan. Het doel van deze keuring is om vroegtijdig mogelijke gezondheidsschade te ontdekken en het beoordelen van de geschiktheid voor de werkzaamheden.

Er zijn 3 typen bodemsaneringskeuringen:

 • Type A: overdrukcabine (bijvoorbeeld kraanmachinist of chauffeur)
 • Type B: adembescherming (bijvoorbeeld grondwerker)
 • Type C: buitenlucht onafhankelijke ademlucht / perslucht¬†(bijzondere gevallen)

Wat moet u meenemen?

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevulde vragenlijsten, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
 • Bril en/of lenzen
 • Medicatie (evt.) in originele verpakking

Wat wordt er gedaan?

Dit is afhankelijk van de functie en wordt vooraf bepaald door de bedrijfsarts na overleg met de werkgever. Het is gangbaar dat de hieronder genoemde keuringsonderdelen plaatsvinden. Bij een gunstig resultaat ontvangt u een pasje Geneeskundige Verklaring dat 1 jaar geldig is.

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 2. Oogonderzoek (5 m en gezichtsveld)
 3. Urineonderzoek (u hoeft geen urine vanuit huis mee te nemen)
 4. Longfunctietest
 5. Gehoortest
 6. Reuktest
 7. ECG (in rust) boven 40 jaar
 8. Inspannings ECG / submaximaaltest (bij type C)
 9. Bloedonderzoek
 10. Bezoek aan de bedrijfsarts (bespreken ingevulde vragenlijst & lichamelijk onderzoek)

Neem contact op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op.