fbpx

Aanstellingskeuringen

Een aanstellingskeuring is een bijzonder soort keuring. Dit omdat op deze keuring een specifieke wetgeving van toepassing is.

Het doel van een aanstellingskeuring

Met een aanstellingskeuring wordt bepaald of een sollicitant medisch gezien geschikt is voor het uitoefenen van de functie waarnaar hij solliciteert. Het oordeel is dan ook: Geschikt, ongeschikt, of geschikt onder voorwaarden.

De keuring mag niet bij aanvang van de sollicitatieprocedure gedaan worden. Slechts wanneer er al een intentie is tot het aangaan van het dienstverband en wanneer alle andere zaken besproken en onderhandeld zijn, kan de keuring het sluitstuk van de sollicitatieprocedure vormen.

 

Wat wordt er gedaan?

Dit is afhankelijk van de functie en wordt vooraf bepaald door de bedrijfsarts na overleg met de werkgever. Het is gangbaar dat de volgende keuringsonderdelen plaatsvinden:

  1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
  2. Oogonderzoek (5 m en gezichtsveld)
  3. Urineonderzoek (u hoeft geen urine van thuis mee te nemen)
  4. Bezoek aan de bedrijfsarts (bespreken ingevulde vragenlijst & lichamelijk onderzoek)

Wat moet u meenemen?

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Ingevulde vragenlijsten, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
  • Bril en/of lenzen
  • Medicatie (evt.) in originele verpakking

Neem contact op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op.