fbpx

Arbeidsconflicten

Helaas gebeurt het vaak dat werknemers zich ziek melden wanneer er sprake is van een arbeidsconflict.

Hulp bij arbeidsconflicten

Een ziekmelding bij een arbeidsconflict kan gebruikt worden als drukmiddel, maar kan ook veroorzaakt worden door fysieke stressklachten die de werknemer daadwerkelijk ondervindt. Laat uw werknemer zo snel mogelijk op het spreekuur van de bedrijfsarts komen en geef hierbij aan dat er een conflict speelt. De bedrijfsarts zal beoordelen of er sprake is van medisch gebrek.

In conflictsituaties is het echter belangrijk om als werkgever en werknemer snel met elkaar in gesprek te gaan en naar oplossingen te zoeken. Ook hier kan Xerio u direct van dienst zijn door inzet van een bemiddelaar. Deze zal een afspraak maken met de partijen afzonderlijk om het probleem te inventariseren. Vervolgens wordt een 3-gesprek georganiseerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In dat gesprek fungeert de bemiddelaar als onpartijdig toehoorder en bewaakt de regels van respectvolle omgang. Ook zorgt deze dat de afspraken op papier komen. Zo wordt een goede en snelle oplossing bewerkstelligd.

Neem contact op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op.