fbpx

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)*

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontstaan vanuit de Arbowet. Iedere werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld een preventief medisch onderzoek te ondergaan.

Preventief Medisch Onderzoek

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontstaan vanuit de Arbowet. Iedere werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld een preventief medisch onderzoek te ondergaan.

Bij een PMO wordt gemeten hoe de werknemers in uw bedrijf aankijken tegen hun gezondheid, het werk, de arbeidsomstandigheden, werkdruk etc. Tevens worden voor hen een aantal gezondheidsaspecten objectief gemeten.

Op deze manier krijgt u inzicht in de ‘gezondheid van uw bedrijf’ en kunnen wij, Xerio, u op dat vlak optimaal adviseren. De samenstelling van het PMO is maatwerk, passend bij uw organisatie. Hiervoor wordt gekeken naar resultaten van de uitgevoerde RI&E, de werkzaamheden, bekende problematiek en inzichten van de bedrijfsarts naar aanleiding van spreekuren.

Het PMO heeft tot doel:

 • In beeld krijgen van de huidige overall gezondheidssituatie van de organisatie en het signaleren van knelpunten
 • Signaleren en in gang zetten van mogelijkheden tot verbetering en preventie van toekomstige gezondheidsissues binnen de organisatie
 • In beeld krijgen van de huidige gezondheidssituatie van de individuele werknemers (terugkoppeling aan de werknemers zelf)
 • Bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van de individuele werknemers en preventie van toekomstige gezondheidsissues middels advisering

Daarbij wordt dus een onderscheid gemaakt naar: Groepsniveau en Individueel niveau.

Meer weten of advies over PMO?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van PMO.

PMO op groepsniveau

De onderzoeksgegevens van de totale groep werknemers worden vergeleken met gegevens van vergelijkbare groepen werknemers. Als er significante afwijkingen zijn in ongunstige zin kan dat een signaal zijn voor een mogelijk gezondheidsrisico in het werk. Naar aanleiding van de resultaten kunnen bijvoorbeeld adviezen worden gegeven voor aanpassing:

 • Aanpassing in het werk
 • Het aanbieden van training en voorlichting
 • Verbetering van de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen

PMO op individueel niveau

Dit omvat het bepalen van de gezondheid van de individuele werknemer in relatie tot het werk. Op basis van de resultaten kan bijvoorbeeld geadviseerd worden omtrent:

 • Nader medisch onderzoek
 • Verwijzing naar huisarts of specialist
 • Nader onderzoek van het werk of de werkplek
 • Leefstijladviezen

Neem contact op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op.