fbpx

Casemanagement

Als een werknemer langdurig ziek is, dienen stappen te worden ondernomen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgever en werknemer hebben hierbij een aantal verplichtingen.

Meer over casemanagement

Wilt u zo veel mogelijk ontzorgd worden? Kies dan voor een pakket waarin casemanagement is opgenomen. U krijgt een vaste casemanager die erop toeziet dat acties tijdig ondernomen worden. Ook controleert deze of de acties zijn uitgevoerd, de taken zijn nagekomen en dat de administratieve kant verzorgd is. Bij de enkele taken die u als werkgever toch echt zelf dient uit te voeren, zal de casemanager u ondersteunen.

 

Zo weet u zeker dat u als werkgever de juiste stappen neemt gedurende het verzuim van uw werknemer.

Neem contact op

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op.