Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontstaan vanuit de Arbowet. Iedere werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld een preventief medisch onderzoek te ondergaan.

Bij een PMO wordt gemeten hoe de werknemers in uw bedrijf aankijken tegen hun gezondheid, het werk, de arbeidsomstandigheden, werkdruk, enzovoort. Tevens worden voor hen een aantal gezondheidsaspecten objectief gemeten. Op deze manier krijgt u inzicht in de ‘gezondheid van uw bedrijf’ en kunnen wij, Xerio | bedrijfsArtsen5, u op dat vlak optimaal adviseren.

De samenstelling van het PMO is maatwerk, passend bij uw organisatie. Hiervoor wordt gekeken naar resultaten van de uitgevoerde RI&E, de werkzaamheden, bekende problematiek en inzichten van de bedrijfsarts naar aanleiding  van spreekuren.

Doel

Het PMO heeft tot doel:

 • In beeld krijgen van de huidige overall gezondheidssituatie van de organisatie en het signaleren van knelpunten;
 • Signaleren en in gang zetten van mogelijkheden tot verbetering en preventie van toekomstige gezondheidsissues binnen de organisatie;
 • In beeld krijgen van de huidige gezondheidssituatie van de individuele werknemers (terugkoppeling aan de werknemers zelf);
 • Bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van de individuele werknemers en preventie van toekomstige gezondheidsissues middels advisering.

Daarbij wordt dus een onderscheid gemaakt naar:

Groepsniveau De onderzoeksgegevens van de totale groep werknemers worden vergeleken met gegevens van vergelijkbare groepen werknemers. Als er significante afwijkingen zijn in ongunstige zin kan dat een signaal zijn voor een mogelijk gezondheidsrisico in het werk. Naar aanleiding van de resultaten kunnen bijvoorbeeld adviezen worden gegeven voor:

 • Aanpassing in het werk;
 • Het aanbieden van training en voorlichting;
 • Verbetering van de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.
Individueel niveau Dit omvat het bepalen van de gezondheid van de individuele werknemer in relatie tot het werk. Op basis van de resultaten kan bijvoorbeeld geadviseerd worden omtrent:
 • Nader medisch onderzoek;
 • Verwijzing naar huisarts of specialist;
 • Nader onderzoek van het werk of de werkplek;
 • Leefstijladviezen.

Bel ons direct voor meer informatie of een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999 en vraag naar Linda Ossenblok.