Offshore keuring

De offshore keuring is een medische keuring voor werknemers die werkzaam zijn in de offshore op een platform. Het doel van de keuring is te beoordelen of iemand medisch geschikt is voor zijn functie, maar ook of iemand in staat zal zijn deel te nemen aan een noodevacuatie vanaf het platform.

Er zijn meerdere soorten offshore keuringen, waarvan de inhoud verschillend is:

 • Offshore keuring vervolg
 • Offshore keuring intrede (incl. ECG)
 • Offshore keuring ERT (Emergency Response Team)
 • Offshore keuring ERT intrede (incl. ECG)
Wat moet u meenemen?:
 1. Geldig legitimatiebewijs
 2. Ingevulde vragenlijst, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
 3. Bril en/of lenzen
 4. Medicatie (evt.) in originele verpakking
 5. Uw persoonlijke safety log (PSL) of ‘groene boekje’

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 2. Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 3. Urineonderzoek
 4. Gehoortest
 5. Longfunctietest
 6. ECG in rust, bij de intrede keuringen
 7. Inspanningstest bij ERT keuringen
 8. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijst)
  • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
  • Bespreken mentale gesteldheid/gezondheid

De keuring duurt ongeveer een half uur. Na afloop stempelt de bedrijfsarts uw PSL af. De offshore keuring is 2 jaar geldig voor de landen van het Hardanger Agreement (Groot Brittanië, Nederland, Noorwegen).

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999, en vraag naar Michael Aletrino.