Managementkeuring

Managers en leidinggevenden staan in hun werk vaak onder druk en hebben hoge verantwoordelijkheden. Om hun werk goed te kunnen doen is het van belang om lichamelijk en mentaal fit te zijn.

Om dit in kaart te brengen, en om gezondheidsproblemen te voorkomen bieden wij een zeer uitgebreide managementkeuring aan. Hierbij gebruiken we alle mogelijke aanvullende onderzoeken die wij tot ons beschikking hebben. Daarnaast vindt er een psychologische screening plaats, gecombineerd met een gesprek met onze bedrijfspsycholoog.

Wat moet u meenemen?:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Ingevulde vragenlijsten, deze krijgt u van ons toegestuurd
 • Bril en/of lenzen
 • Medicatie (evt.) in originele verpakking

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht, en taille
 2. Oogonderzoek (5m, beeldscherm, en gezichtsveld)
 3. Urineonderzoek
 4. Gehoorstest
 5. Longfunctietest
 6. ECG (in rust)
 7. Inspannings ECG/submaximaaltest
 8. Bloedonderzoek
 9. Consult bij bedrijfspsycholoog en bespreking psychologische vragenlijsten
 10. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreking medische deel vragenlijsten)
  • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)

Na afloop zullen de bedrijfsarts en bedrijfspsycholoog met elkaar overleggen en een advies afgeven. Hierin worden de belangrijkste bevindingen genoemd, en adviezen ter bevordering van de gezondheid gegeven. Indien de keurling toestemming geeft worden de resultaten ook naar de werkgever verzonden.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.