Brandweerkeuring

Als brandweerman of -vrouw moet u in goede conditie zijn. Zo moet u:

 • kunnen kruipen, klimmen, springen, lang staan, hard en soepel lopen, evenwicht bewaren en zware lasten dragen
 • het werk kunnen doen bij hitte, koude en soms met natte kleding
 • in stresssituaties rustig en weloverwogen kunnen handelen.

Als brandwacht dient u te beschikken over: een goede gezondheid, een goede conditie en een minimumlengte van 1.65 meter. Een brandweerkeuring heeft als doel de geschiktheid te bepalen voor beroeps -, vrijwillige – en bedrijfsbrandweerpersoneel.

Betreffende de frequentie en geldigheid van de keuringen geldt het volgende:

 • tot 40 jaar: eens per 3 jaar;
 • boven 40 jaar: eens per 2 jaar;
 • boven 50 jaar: eens per jaar;
 • duikers: eens per jaar.
Wat moet u meenemen?:
 1. Geldig legitimatiebewijs
 2. Ingevulde vragenlijsten SKB, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
 3. Bril en/of lenzen
 4. Medicatie (evt.) in originele verpakking

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 2. Oogonderzoek (5m, gezichtsveld en kleurenzien)
 3. Urineonderzoek
 4. Gehoortest
 5. Longfunctietest
 6. Reuk
 7. ECG (in rust)
 8. Inspannings ECG
 9. Bloedonderzoek
 10. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijst)
  • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
  • Bespreken mentale gesteldheid/gezondheid

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. U krijgt de uitslag van de keuring thuisgestuurd, omdat eerst gewacht moet worden op de uitslag van het bloedonderzoek. De geldigheidsduur van de keuring is afhankelijk van uw leeftijd, zie bovenstaand.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.