Bodemsaneringskeuring

Werknemers die werkzaamheden (gaan) verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering, moeten een bodemsaneringskeuring ondergaan. Deze keuring heeft als doel:

 • Vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade;
 • Beoordeling van de geschiktheid voor de werkzaamheden. De uitslag luidt: geschikt of ongeschikt of geschikt onder voorwaarden.

Er zijn 3 typen bodemsaneringskeuringen:

 • Type A: overdrukcabine (bijvoorbeeld kraanmachinist of chauffeur)
 • Type B: adembescherming (bijvoorbeeld grondwerker)
 • Type C: buitenlucht onafhankelijke ademlucht / perslucht (bijzondere gevallen)

Voorheen werden risicoklasse 1T t/m 3T saneringswerkzaamheden ingedeeld in 1T t/m 3T keuringen. Nu worden risicoklasse 1T t/m 3T saneringswerkzaamheden ingedeeld in categorie A, B en C medische keuringen. Er wordt niet naar risicoklasse van de sanering gekeken, maar naar blootstelling van de werknemer bij het werk van de sanering voor de indeling in keuringsklasse.

Wat moet u meenemen?:

 1. Geldig legitimatiebewijs
 2. Ingevulde vragenlijsten SKB, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
 3. Bril en/of lenzen
 4. Medicatie (evt.) in originele verpakking

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 2. Oogonderzoek (5m, gezichtsveld en kleurenzien)
 3. Urineonderzoek
 4. Gehoortest
 5. Longfunctietest
 6. Reuk
 7. ECG (in rust) boven 40 jr
 8. Inspannings ECG / submaximaaltest (bij type C)
 9. Bloedonderzoek
 10. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijsten)
  • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
  • Bespreken mentale gesteldheid/gezondheid

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Na afloop ontvangt u een pasje Geneeskundige Verklaring dat 1 jaar geldig is. Dit pasje krijgt u thuisgestuurd, omdat eerst gewacht moet worden op de bloeduitslagen.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.