Aanstellingskeuring

Aanstellingskeuringen zijn een bijzonder soort keuringen. Dit omdat ze niet zomaar toegestaan zijn, en omdat de inhoud ervan afhankelijk is van de functie waar het om gaat.

Op aanstellingskeuringen is specifieke wetgeving van toepassing. Hier kunt u daar meer over lezen.

Het doel van een aanstellingskeuring is te bepalen of een sollicitant medisch gezien geschikt is voor het uitoefenen van de functie waarnaar hij solliciteert. Het oordeel is dan ook: Geschikt, ongeschikt, of geschikt onder voorwaarden. NB. De keuring mag niet bij aanvang van de sollicitatieprocedure gedaan worden. Slechts wanneer er al een intentie is tot het aangaan van het dienstverband, en wanneer alle andere zaken besproken en onderhandeld zijn, kan de keuring het sluitstuk van de sollicitatieprocedure vormen.

Wat moet u meenemen?:

 1. Geldig legitimatiebewijs
 2. Ingevulde vragenlijst, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
 3. Bril en/of lenzen
 4. Medicatie (evt.) in originele verpakking

Wat wordt er gedaan?:

Dit is afhankelijk van de functie en wordt vooraf bepaald door de bedrijfsarts na overleg met de werkgever. Het is gangbaar dat de volgende keuringsonderdelen plaatsvinden:

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 2. Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 3. Urineonderzoek
 4. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijst)
  • Lichamelijk onderzoek

U bespreekt de uitkomsten met de bedrijfsarts. Indien nodig krijgt u adviezen mee. Uw (toekomstige) werkgever wordt slechts op de hoogte gesteld van het eindoordeel: Geschikt, ongeschikt of geschikt onder voorwaarden.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.