Rijbewijskeuring CBR

Eens in de 10 jaar moet u voor het CBR uw rijbewijs verlengen. Mensen met een C, CE, D en DE rijbewijs (die beroepsmatig rijden) moeten hun rijbewijs om de 5 jaar verlengen. Voor hen is een medische keuring door een bedrijfsarts vereist.

Automobilisten ouder dan 75 jaar (alle rijbewijscategoriëen) dienen om de 5 jaar hun rijbewijs te verlengen en bij iedere rijbewijsverlenging een medische keuring door een arts te ondergaan.

Voor een rijbewijskeuring kunt u altijd op korte termijn bij ons terecht, vaak nog dezelfde dag.

Wat moet u meenemen?:

 1. Geldig legitimatiebewijs
 2. Ingevulde gezondheidsverklaring/eigen verklaring CBR (o.a. verkrijgbaar op uw gemeenteloket)
 3. Bril en/of lenzen
 4. Medicatie (evt.) in originele verpakking
 5. Contant en gepast geld (€55,-)

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 1. Meting van uw bloeddruk
 2. Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 3. Urineonderzoek
 4. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreken ingevulde Eigen Verklaring)
  • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
  • Invullen van de geneeskundige verklaring

Een rijbewijskeuring duurt maximaal een half uur.

De geldigheid van het rijbewijs C of D is sinds 2013 vijf jaar in plaats van 10.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.