Verzuimbegeleiding

Bij Xerio | bedrijfsArtsen5 heeft u als werkgever de regie in handen. U kent uw werknemers het beste en bovendien heeft u het meeste zicht op de mogelijkheden voor bijvoorbeeld aangepast werk binnen uw bedrijf. Xerio | bedrijfsArtsen5 is dan ook geen casemanagementbureau. Maar wat dan wel?

Xerio | bedrijfsArtsen5 helpt u bij het bewaken van uw verplichtingen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Wij attenderen u op de acties die nodig zijn, zoals het opstellen van een Probleemanalyse, of een eerstejaarsevaluatie. Vervolgens kunnen we die acties voor u verzorgen, zoals een spreekuur bij de bedrijfsarts, of reiken we u de middelen aan die u nodig heeft om bepaalde zaken zelf te doen. Zo maken we het u gemakkelijk.

Het verzuimsysteem

Door middel van het verzuimsysteem Dossiermanager van Medisoft kunt u via internet eenvoudig ziek- en herstelmeldingen aan ons doorgeven. Zo begint de dossieropbouw direct, en is het ook gemakkelijk om vervolgens verzuimanalyses en overzichten te maken.

Spreekuur bedrijfsarts

In overleg met u als werkgever, maar ook op indicatie van de bedrijfsarts kunnen zieke werknemers op het spreekuur worden uitgenodigd, met als doel om tot een snelle maar verantwoorde werkhervatting te komen.Wanneer het nodig is dat een werknemer gezien wordt door de bedrijfsarts is dat bij ons snel en gemakkelijk te regelen. Bij spoed lukt dit vaak nog dezelfde dag. Ook kunt u buiten de wettelijke verplichtingen om kiezen voor een spreekuur door de bedrijfsarts. U kunt hierin zelf sturen. Xerio | bedrijfsArtsen5 werkt met ervaren, geregistreerde bedrijfsartsen en met arboartsen die werken onder supervisie van de bedrijfsarts. Deze werken allemaal volgens de protocollen van de beroepsgroep. Steeds krijgt u een persoonlijke terugkoppeling door uw arts.

Om verzuim te voorkomen kunnen werknemers een preventief consult bij de bedrijfsarts aanvragen om zich te laten adviseren omtrent werkgerelateerde klachten.

Huisbezoeken

Soms is het nodig dat de zieke medewerker thuis bezocht wordt om tot een oordeel van de arbeidsongeschiktheid te komen. Deze bezoeken worden uitgevoerd door een zeer ervaren professional op het gebied van verzuimbezoeken, waar wij een vaste samenwerking mee hebben. De bevindingen van het huisbezoek worden zo spoedig mogelijk telefonisch aan u teruggekoppeld.

Ziek uit dienst

Indien een werknemer ziek uit dienst gaat waarbij het verzuim reeds meer dan zes weken bedraagt, verzorgen wij het door het UWV vereiste re-integratieverslag. Re-integratieverslag bij langdurig verzuim met re-integratie in andere functie of ander bedrijf. Mocht onverhoopt binnen 2 jaren na ziekmelding geen volledige hervatting in eigen werk hebben plaatsgevonden, dan zullen wij een WIA-aanvraag door de werknemer ondersteunen middels het aanleveren van het re-integratieverslag.

Onze pakketten en maatwerk

Omdat niet elke klant hetzelfde is, bieden wij verschillende pakketten verzuimbegeleiding aan. Hierover kunt u meer lezen in de tarievenlijst. U ziet niet alleen de prijzen, maar ook welke acties in de pakketten zijn opgenomen. NB. Onze Compleet Pakketten zijn alleen af te sluiten bij 10 werknemers of meer.

Indien gewenst is maatwerk bij ons ook mogelijk, een pakket dat op uw bedrijf is toegesneden.

Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van onze dienstverenlening bij verzuimbegeleiding, die u gemakkelijk kunt downloaden en printen.

 

Bel ons direct voor meer informatie of een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.