Werkplekonderzoek

Mensen besteden veel tijd op hun werkplek. Daarom is het belangrijk dat dit een gezonde en veilige omgeving is, en dat deze goed is ingericht. Een ergonomisch werkplekonderzoek kan daarbij een goed middel zijn.

Een werkplekonderzoek kan preventief worden ingezet, om klachten en uitval te voorkomen. Vooral bij beeldschermwerkplekken of werkplekken waar men veel herhalende handelingen moet verrichten is dit belangrijk. Ook kan het curatief worden ingezet om klachten die al aanwezig zijn te verminderen. Hierbij zal de arboverpleegkundige een goede inventarisatie van de klachten moeten maken om de oorzaak weg te kunnen nemen.

Bij een ergonomisch werkplekonderzoek wordt gekeken naar:

  • De inrichting van de werkplek
  • De te verrichten werkzaamheden
  • Het gebruik van aanvullende hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en kleding
  • De werkhouding

Het onderzoek zelf bestaat uit:

  • Een gesprek met de werknemer, om belastende factoren te achterhalen en een klachteninventarisatie te maken
  • Onderzoek van de werkplek en metingen
  • Instellen van de werkplek zoals bureauhoogte en beeldschermafstand
  • Adviezen over houding, het zelf instellen van de werkplek en praktische tips

Voor de uitvoering van een werkplekonderzoek kunt u met onze arboverpleegkundige een afspraak maken. Zij kan op een afgesproken tijdstip bij u langskomen. Werkplekonderzoeken vinden plaats op basis van uurtarief.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999 en vraag naar Veronique Stip.