Privacy en privacyreglement

Xerio | bedrijfsArtsen5 werkt met privacygevoelige gegevens. Deze hebben wij nodig voor bijvoorbeeld:

  • De arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen.
  • De begeleiding bij verzuim.
  • De re-integratie van werknemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Dat kan natuurlijk niet zonder een goed reglement, waarin duidelijk is beschreven wat er met die gegevens wèl, en wat er vooral nièt mee mag gebeuren. Daarom heeft Xerio | bedrijfsArtsen5 een privacyreglement dat werknemers beschermt tegen elke mogelijke vorm van oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens, nu en in de toekomst.

Met ons privacyreglement conformeren we ons volledig aan de richtlijnen van OVAL (de beroepsvereniging voor arbodiensten) en de NVAB (beroepsgroep voor bedrijfsartsen).

Hier vindt u de link.

Als u meer wilt weten over uw rechten en plichten als het gaat om verstrekken van persoonlijke en medische gegevens, en bijvoorbeeld het opvragen hiervan, dan kunt u hier meer lezen over de KNMG richtlijn die daarover gaat.  Xerio | bedrijfsArtsen5 volgt deze richtlijn.