Preventie

Preventie gaat om het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid. Hierbij gaat het ook om het voorkomen van verzuim. Enkele zaken met betrekking tot preventie zijn wettelijk verplicht, zoals een RI&E. Maar preventie gaat verder dan alleen de risico’s in de organisatie, denk bijvoorbeeld aan de risico’s en gezondheid van de individuele werknemers. Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over wat wij u kunnen bieden aan preventie. Heeft u vragen of heeft u behoefte aan maatwerk, neem dan contact op met: 0165-522010.


Gezondheidscheck
Duurzame inzetbaarheid
Griepprik en vaccinaties
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Werkplekonderzoek
Interventies bij arbeidsconflicten
Workshops en advies