Kraanmachinistkeuring (GPO en CAO)

Machinisten van torenkranen, mobiele kranen of heistellingen moeten gekeurd worden, voordat zij hun werkzaamheden mogen uitvoeren, aangezien het gaat om werk met bijzondere gezondheidsrisico’s. Stichting Arbouw ziet hierop toe. Daarnaast vallen bestuurders van mobiele kranen onder de CAO beroepsgoederenvervoer.

Machinisten moeten volgens de richtlijnen van Arbouw eens per 2 jaar een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) ondergaan. In de CAO is er voor bestuurders van mobiele kranen tevens een verplicht Preventief Medisch Onderzoek (PMO) beschreven. Dit vindt eens in de 5 jaar plaats, en mag op eigen verzoek vanaf het 50ste jaar elk jaar gedaan worden. Deze twee onderzoeken zijn gemakkelijk te combineren, zodat u niet onnodig vaak gekeurd hoeft te worden.

Wat moet u meenemen?:

 1. Geldig legitimatiebewijs
 2. Ingevulde vragenlijsten SKB, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
 3. Bril en/of lenzen
 4. Medicatie (evt.) in originele verpakking
 5. Indien u die heeft: uw oude pas

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 2. Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 3. Urineonderzoek
 4. Afhankelijk van uw functie en gezondheid wordt er een ECG gemaakt
 5. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijsten)
  • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
  • Bespreken mentale gesteldheid/gezondheid

Na afloop ontvangt de keurling van de bedrijfsarts een pasje Geneeskundige Verklaring dat 2 jaar geldig is.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.