Intredekeuring

Een intredekeuring is een keuring die plaatsvindt bij aanvang van het dienstverband. De intredekeuring moet u zien als een nulmeting, waarbij de gezondheid slechts wordt vastgesteld. Ook is het mogelijk gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en behandeling in te (laten) zetten.

Er wordt nadrukkelijk geen oordeel gegeven of de keurling wel of niet geschikt is voor de functie waarmee hij start. Soms wordt het gebruikt om toekomstige claims betreffende gezondheidsschade te voorkomen.

Wanneer het gaat om een chauffeur of kraanmachnist gelden andere regels. Daarover kunt u in de CAO meer lezen, en ook op onze site is meer informatie beschikbaar.

Wat moet u meenemen?:

 1. Geldig legitimatiebewijs
 2. Ingevulde vragenlijsten SKB, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
 3. Bril en/of lenzen
 4. Medicatie (evt.) in originele verpakking

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 2. Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 3. Urineonderzoek
 4. Afhankelijk van uw functie vinden andere aanvullende onderzoeken plaats
 5. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijsten)
  • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)

U bespreekt de uitkomsten met de bedrijfsarts. Indien nodig krijgt u adviezen mee. Uw werkgever krijgt geen inhoudelijke informatie van de keuring.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.