Chauffeurskeuring (CAO)

Als u bus- of vrachtwagenchauffeur bent, valt u onder de CAO beroepsgoederenvervoer. In dit kader mag en moet uw werkgever u medisch laten keuren door een bevoegde arts. Dit geldt bij indienstreding en vervolgens elke 5 jaar. Deze verplichting geldt voor administratief en leidinggevend personeel pas vanaf 40 jaar. Bent u 50 jaar of ouder, dan mag u ook jaarlijks gekeurd worden indien u daarom vraagt.

Let op! De chauffeurskeuring is niet gelijk aan de keuring voor het CBR, maar een aanvulling daarop. Ook deze keuringen kunnen we voor u verzorgen. Sterker nog: volgens de CAO moet de chauffeurskeuring gecombineerd worden met de rijbewijskeuring. Vraag dan specifiek om de combikeuring. Geef bij de aanvraag ook aan of het gaat om een intredekeuring of niet.

Wat moet u meenemen?:

 1. Geldig legitimatiebewijs
 2. Ingevulde vragenlijsten SKB, deze krijgt u van ons toegestuurd of tijdens uw bezoek om in te vullen
 3. Wanneer het gaat om een combikeuring, neemt u dan ook de ingevulde eigen verklaring van het CBR mee
 4. Bril en/of lenzen
 5. Medicatie (evt.) in originele verpakking
 6. Indien u die heeft: uw oude pas

Neemt u geen urine van thuis mee. U kunt bij ons een plasje plegen.

Wat wordt er gedaan?:

 1. Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
 2. Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
 3. Urineonderzoek
 4. Afhankelijk van uw functie en gezondheid wordt er een ECG gemaakt
 5. Bezoek aan de bedrijfsarts
  • Gesprek (bespreken ingevulde vragenlijsten)
  • Lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
  • Bespreken mentale gesteldheid/gezondheid

U krijgt van de bedrijfsarts een pasje Geneeskundige Verklaring. Dit pasje is 5 jaar geldig. Wanneer het gaat om een combikeuring vult de bedrijfsarts ook de geneeskundige verklaring in voor het CBR. De bedrijfsarts stuurt voor u de papieren naar het CBR op.

Indien het tevens een intredekeuring betreft zal de bedrijfsarts geen uitspraak doen over uw geschiktheid voor de functie. Een intredekeuring moet u zien als een 0-meting en dient dus slechts om uw gezondheid bij in dienst treden vast te stellen. Hiervan krijgt uw werkgever geen bericht.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999.