Links

UWV en Wet verbetering Poortwachter

Voor meer informatie over de verplichtingen van werkgevers en werknemers tijdens ziekte en re-integratie kunt u het beste de website van het UWV raadplegen.

Specifieke informatie over de te volgen stappen bij ziekmelding en de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) kunt u lezen op dit onderdeel van de UWV-website.

Eigenrisicodragen WIA

Als ondernemer met personeel kunt u zich verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Dit kan bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om het risico zelf te dragen. U bent dan eigenrisicodrager. Dit kan behoorlijke consequenties hebben. Daarom raden wij u aan om u hierover vooraf goed in te lezen. Zo kunt u teleurstellingen voorkomen. Via bijgaande link komt u op de juiste site terecht.

Arbeidsrechtelijke zaken

Wanneer u meer wilt weten over arbeidsrechtelijke zaken en juridische kwesties, bijvoorbeeld over werkweigering en ontslag, raden wij u aan contact op te nemen met een jurist. Indien u geen jurist tot uw beschikking heeft kunt u altijd gratis geadviseerd worden door het juridisch loket.

Wetgeving

Wilt u meer weten over de arbowet (arbeidsomstandighedenwet) en wettelijk arbobeleid, dan kunt u meer lezen op de site van de rijksoverheid.

De letterlijke wetstekst kunt u hier teruglezen.

Duurzame inzetbaarheid

Voor het landelijke platform over duurzame inzetbaarheid kunt u hier terecht.