Interview directie

Written by Beheerder on 24 september 2015. Posted in Geen categorie

Interview directie Xerio | bedrijfsArtsen5 

Dit jaar bestaat Xerio | bedrijfsArtsen5 10 jaar! Dit wordt gevierd met het bedrijf, ons personeel en ook met onze klanten. Ook wilden we daarbij wel de mening en reflectie van de directie horen over het bedrijf en jubileum. Op 16 september 2015 vonden we twee van de drie eigenaar-directeuren, Michael Aletrino en Arjen de Lege bereid om hier een paar vragen over te beantwoordden;

Dit jaar bestaat Xerio | bedrijfsArtsen5 10 jaar (!), waar zijn jullie nou het meest trots op, wanneer je terug kijkt?
Michael Aletrino: Eigenlijk wel dat we na 10 jaar nog met veel plezier samenwerken. Het is erg intensief gebleken, een eigen bedrijf naast alle gebruikelijke taken van spreekuren en overleg, maar het geeft een wel een extra dimensie.
Arjen de Lege: Sowieso ben ik trots op het bedrijf op zich, nu zijn we zelfs met 11 mensen. En we hebben een stabiel klantenbestand, waar ik geluiden van tevredenheid van mag horen. Daar ben ik erg trots op.
Michael Aletrino: Met de klanten doorloop je samen een traject, vaak jaren lang. Er is steeds meer wederzijds vertrouwen en de verwachtingen worden beter op elkaar afgestemd.

Hoe heb je de arbeidsgeneeskunde in de afgelopen 10 jaar zien veranderen en wat is je prognose voor de toekomst?
Michael Aletrino: Mijn vak is helemaal niet veranderd! Ik doe inhoudelijk eigenlijk nog hetzelfde als 10 jaar geleden. Alleen alles eromheen verandert steeds.
Arjen de Lege: Ik heb meer flexibiliteit, meer liberalisering, gezien de afgelopen 10 jaar. Werkgevers hebben meer keuze in hoe ze de arbodienstverlening vormgeven. Er is tevens een toegenomen bureaucratisering opgetreden, waar ook nadelen aankleven. Voor de toekomst zie ik de bedrijfsartsen weer meer centraal komen te staan in de verzuimbegeleiding. En ik denk dat het gezien de toenemende vergrijzing van de werknemers populatie heel belangrijk is dat er aan preventie wordt gedaan en dat werkgevers een leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkelen.

Hoe zie je de komende 10 jaar voor Xerio | bedrijfsArtsen5?
Michael Aletrino: we moeten de werkdruk goed zien te blijven beheersen. Met het huidige tekort van bedrijfsartsen wordt dit steeds belangrijker. Dit is ook een belangrijke reden waarom Xerio/BA 5 deel wil nemen aan het opleiden van nieuwe bedrijfsartsen en waarom er coassistenten uitgenodigd worden om mee te lopen en kennis te maken met het vakgebied.
Arjen de Lege: We streven naar een bescheiden groei van ons personeels- en klantenbestand. We willen vooral niet te groot worden, zodat we de lijnen tussen bedrijfsarts en klanten kort kunnen houden. En voor de verre toekomst willen we natuurlijk een nieuwe garde klaarstomen om het uiteindelijk van ons over te nemen (ons eigen leeftijdsbewust personeelsbeleid). Het belangrijkste blijft om te werken met onze kernwaarden intact: persoonlijk en laagdrempelig contact, transparante communicatie en respect voor alle partijen.