Interventies bij arbeidsconflicten

Helaas gebeurt het vaak dat werknemers zich ziek melden wanneer er sprake is van een arbeidsconflict. De ziekmelding kan gebruikt worden als drukmiddel, maar kan ook veroorzaakt worden door fysieke stressklachten die de werknemer daadwerkelijk ondervindt.

Echter, in dit soort situaties is het van het grootste belang de ziekmelding niet als zodanig te behandelen, maar om direct met elkaar in gesprek te gaan en naar oplossingen te zoeken. Demedicaliseren is het kernwoord.

Hierbij kan Xerio | bedrijfsArtsen5 u direct van dienst zijn door inzet van de bedrijfspsycholoog als bemiddelaar. Zij zal snel een afspraak maken met de partijen afzonderlijk om het probleem te inventariseren. Vervolgens organiseert zij een 3-gesprek om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In dat gesprek fungeert zij als onpartijdig toehoorder en bewaakt zij de regels van respectvolle omgang. Ook notuleert zij en zorgt zij dat de afspraken op papier komen. Zo wordt een goede en snelle oplossing bewerkstelligd.

Het kan zijn dat de bedrijfsarts bemiddeling adviseert. U kunt echter ook direct of preventief contact opnemen met de bedrijfspsycholoog voor een afspraak.

Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999 en vraag naar Linda Ossenblok.