Ik ben werknemer

Deze pagina is speciaal bedoeld voor werknemers. U bent immers degene die ziek is. Maar wat staat u nu allemaal te wachten?

Wat doet een bedrijfsarts/arbodienst?

Een bedrijfsarts is een arts die zich richt op gezondheid en werk. Als u ziek bent, kijkt hij bijvoorbeeld of, hoeveel en wat voor soort werk u zou kunnen doen. Een arbodienst zorgt ook voor preventie, bijvoorbeeld door keuringen. Een bedrijfsarts zal u dus niet gaan behandelen.

Ziek

Geef uw ziekmelding altijd tijdig door aan uw werkgever. Daarna kan het zijn dat u gebeld wordt door de secretaresse van Xerio | bedrijfsArtsen5. Deze zal vragen hoe het met u gaat en zij zal samen met u bekijken welke mogelijkheden voor werkhervatting er zijn. Een andere mogelijkheid is dat u uitgenodigd wordt op het spreekuur bij de bedrijfsarts. Ook deze zal samen met u uw beperkingen en mogelijkheden onderzoeken.

Op onze website kunt u alvast de route naar uw afspraaklocatie opzoeken of bijvoorbeeld bekijken met welke medewerker u een afspraak heeft.

Langdurig ziek

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever 104 weken na uw eerste ziektedag verplicht tot loondoorbetaling. In deze 104 weken zijn zowel u als uw werkgever verplicht te zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan de slag kunt.

Hierbij zijn enkele belangrijke data:
Dag 1: bent u ziek, geef dit zo snel mogelijk door aan de werkgever
Week 6: u heeft een gesprek bij de bedrijfsarts. Deze stelt vast wat u wel en wat u niet kunt. Dit heet de Probleemanalyse.
Week 8: samen met uw werkgever maakt u uiterlijk in de achtste week een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u gaat doen om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan.
Week 52: als u bijna een jaar ziek bent, vult u met de werkgever een eerstejaarsevaluatie in. Hierin staat hoe uw re-integratie tot dan toe is verlopen.
Week 88: u ontvangt een brief van het UWV in verband met de WIA-aanvraag
Week 91: voor het aanvragen van de WIA-uitkering vult u samen met de werkgever de eindevaluatie in.
Week 93: dit is de uiterste datum voor het aanvragen van een WIA-uitkering. Zorg dat u tijdig alle formulieren compleet heeft.

Deze data zijn belangrijke momenten gedurende uw ziekte. Daarnaast heeft u tijdens deze 2 jaar u regelmatig gesprekken met uw bedrijfsarts.

Re-integratie

U gaat zich in eerste instantie richten op terugkeer naar uw eigen werk. Lukt dit niet (meteen), dan zal binnen het bedrijf gekeken moeten worden naar passend werk. Passend werk moet u altijd accepteren. Welk werk passend is voor u hangt van verschillende zaken af, zoals uw gezondheid en het soort werk. De bedrijfsarts kan de werkgever informeren over de mogelijkheden die u nog wel heeft om te werken. Als er geen passend werk binnen het eigen bedrijf is, zal men moeten gaan kijken naar werk buiten het eigen bedrijf. Hiervoor kunt u bij ons een re-integratietraject volgen.

Privacy

Na een spreekuur ontvangen u en uw werkgever een terugkoppeling van de bedrijfsarts. Sommige werknemers vinden dat er weinig informatie in een terugkoppeling staat. Dit komt doordat een bedrijfsarts is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Hierdoor kan en mag hij niet alle informatie die u vertelt doorgeven aan uw werkgever.  Meer informatie over privacy vindt u hier

Op de website van het UWV (www.uwv.nl) kunt u nog meer informatie vinden.