Bedrijfsartsen5-zhb werkt hard aan verbetering

Written by Beheerder on 1 augustus 2012. Posted in Geen categorie

Wellicht heeft u gemerkt dat er in de afgelopen tijd het één en ander is veranderd bij Bedrijfsartsen5-zhb. We werken hard aan verbetering om zodoende onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Nieuwe bezoeklocaties In het afgelopen half jaar hebben wij in Breda (per 1 januari 2012) als Roosendaal (per 25 juni 2012) nieuwe moderne en professionele bezoeklocaties gekregen. Op deze manier zijn we beter bereikbaar en kunnen we onze klanten en cliënten nog beter van dienst zijn. Zie contact. Gecertificeerde arbodienst Per 28 april 2012 zijn wij een gecertificeerde arbodienst geworden. Hier hebben wij het afgelopen jaar hard aan gewerkt, en onze inspanningen zijn gelukkig beloond. Het betekent dat we een werkend kwaliteitssysteem hebben en dat we steeds werken aan verbetering van onze diensten en klanttevredenheid. Ook voldoen we aantoonbaar aan de aanvullende eisen specifiek voor arbodiensten, zoals het werken met gekwalificeerde deskundigen op arbogebied en borging van privacy. Dit laatste in tegenstelling tot andere arbodiensten, zoals onlangs te zien was in een uitzending van Zembla. Het betekent ook dat we waarde hechten aan feedback van onze klanten en cliënten, die we kunnen gebruiken voor onze verbeteringen. Het is voor ons waardevolle informatie. Eigenlijk is er voor onze bestaande klanten en relaties niets veranderd. Onze werkwijze is gelijk gebleven, evenals de gemaakte afspraken. We werkten al vanaf onze start volgens de richtlijnen. Nu is dit ook geformaliseerd en getoetst, en hebben we meer mogelijkheden om onze diensten nog verder te verbeteren en uit te breiden. Voor werkgevers die zich in de toekomst bij ons willen aansluiten geldt dat zij gebruik kunnen maken van de vangnetregeling vanuit de Arbowet, waardoor schriftelijke toestemming van de ondernemingsraad niet meer nodig is. Een groot deel van de arbodiensten in Nederland heeft nog niet zo’n certificaat. Door het certificaat te behalen willen we aangeven dat we vooruit denken en vooruitstrevend zijn. We nemen ons werk en onze klanten serieus en met dit certificaat willen we dat onderstrepen. Een gevolg van onze certificering is dat we nu ook inzetbaar zijn voor het uitvoeren van arbouwkeuringen, waarmee we ook klanten in de bouw van deze specifieke dienstverlening kunnen voorzien! Een nieuwe versie van ons verzuimsysteem Op 15 juni 2012 zijn we over gegaan op de nieuwste versie van ons verzuimsysteem. Hiermee hopen we in de toekomst nog sneller en efficiënter te kunnen werken. Twitter en LinkedIn Zoals u ziet hebben we onze website al flink vernieuwd. We hebben onlangs een nieuwe LinkedIn-account aangemaakt, zodat we ons netwerk gemakkelijk nog verder uit kunnen breiden. Momenteel zijn we nog bezig met het opzetten van een Twitter-account. Via deze wegen hopen we dat informatie die u als klant of cliënt nodig heeft gemakkelijker te vinden zal zijn. Bovendien kunnen we u beter op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. U zult begrijpen dat bovenstaande veranderingen nogal wat voeten in aarde hebben. Ook zal er zeker sprake zijn (geweest) van kinderziektes. We hopen dat u hiervan niet teveel hinder ondervindt. Mocht u nog mogelijkheden zien ter verbetering, dan horen we dat altijd graag.