Casemanagement

Als een werknemer langdurig ziek is, dienen stappen te worden ondernomen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgever en werknemer hebben hierbij een aantal verplichtingen. Voor u, als werkgever, kan het een flinke belasting zijn om bij te houden of aan alle verplichtingen is voldaan.

Xerio | bedrijfsArtsen5 biedt verschillende pakketten aan waarin casemanagement is opgenomen. Dit houdt in dat wij uw casemanagementtaken overnemen. U krijgt een vaste casemanager die erop toeziet dat acties tijdig worden ondernomen. Ook wordt gecontroleerd of de acties zijn uitgevoerd en of afspraken worden nagekomen. De casemanager heeft hiervoor intensief contact met werkgever en werknemer. Er wordt dus voor gezorgd dat het proces juist verloopt. De casemanager houdt dit proces in de gaten en is dus als een spin in het web: zij overziet de betrokkenen, mogelijkheden en administratieve taken.

Voor meer informatie over casemanagement of de tarieven kunt u contact opnemen met 0165-522010 / 076-5319999.