Bezwaar en beroep

Bedrijfsartsen5-zhb kan haar klanten ondersteunen wanneer het gaat om bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV. We kunnen zorgen voor een medische onderbouwing van arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld in geval van 80-100 WGA i.p.v. IVA of bij een loonsanctie. Onze arts-gemachtigde kan u in bezwaar of beroep vertegenwoordigen bij hoor- of rechtszittingen. Als jurist heeft onze bedrijfsarts Arjen de Lege de juiste kennis van zaken om u deskundig bij te staan. Bel ons direct voor een afspraak op: 0165-522010 / 076-5319999 en vraag naar Arjen de Lege.